123sex, xporn, xvideos, vvlx, xhamster, xvideos, pornx, hentai, xnxx, xxx, sex việt, Phim sex,
Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 37 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 0 608 - Email: info@horizon.edu.vn
 
  Media

Horizon Recognizes First Term Achievers

13/02/2023

Horizon International Bilingual School held its awarding ceremonies for the first term achievers at the conference hall last February 2 and 3, 2023.
 

Horizon International Bilingual School held its award ceremonies for the first-term achievers at the conference hall on February 2 and 3, 2023. 

The awarding ceremonies gave recognition to students who had shown academic and behavioral excellence during the entire first term. Each awardee was presented with a certificate of recognition for their hard work.

In his opening speech, Mr. Rovshan Zeynalov, school principal, congratulated all the student awardees and reminded everyone to find excellence in everything that they are doing.

Ms. Amanda Marie LePera hosted the event for the primary students, while Ms. Marian Jewel Therese R. Quizon hosted for the secondary and high school department.

Four distinct awards were given during the ceremonies, Outstanding Attitude and Behavior Award, the Outstanding Academic Performance Award, the Exemplary Student Award, and the Dux Award.

Here is the complete list of awardees.

Secondary and High School Department Awardees

 

Outstanding Attitude and Behavior

 

Filbert Fimba

Trần Hoàng Khánh Ngọc 

Yoo Hwihyeon

Đỗ Lê Hà Trung 

Mariana Rodrigues Miyazaki

Dương Minh Phúc 

Đào Thùy Vân

Trần Hạnh Minh 

Ivan Sotnichenko

Nguyễn Ki Mi 

Nguyễn Phương Bảo Anh 

Thein Lê Quân

Kim Sumin

Phan Tuấn Minh

Kim Doyu

Trần Tuấn Kiệt

Isabella Oliveira Nogueira

Rithanya Raja

Sofia Paolini

Lee Yeonju

Hà Tường Vi 

Arsya Nadhira

Kim Hyungmin

Nguyễn Thủy Phương Chi 

Kim Ji Yoo

Phan Hà Phương 

Phan Tuấn Kiệt 

Phan Bảo Linh 

Mehmet Park

Sami Ali

Yun Seoyoung

Vương Lượng Khải  

Murat Serdar Celik

Vũ Ngọc Linh Đan 

Ninad Vijay Gokhale 

Saad Ameer 

Park Soyul

Lê Thanh Phú  

Sophia Lệ Anh Gressick

 

Outstanding Academic Performance

 

Đào Thùy Vân 

Trần Hạnh Minh 

Ivan Sotnichenko

Nguyễn Ki Mi 

Nguyễn Phương Bảo Anh 

Thein Lê Quân

Kim Sumin

Phan Tuấn Minh 

Đàm Minh Châu 

Sofia Paolini

Lee Yeonju

Trần Anh Tùng 

Hồ Vũ Hoàng 

Kim Ji Yoo

Phan Tuấn Kiệt 

Phan Bảo Linh 

Mehmet Park

Sami Ali

Yun Seoyoung

Aarush Tomer

Park Sieun

Kim Suhyeon (Jake)

Saad Ameer 

Park Soyul

Lê Thanh Phú  

Sophia Lệ Anh Gressick

 

Exemplary Student

 

Đào Thùy Vân 

Trần Hạnh Minh 

Ivan Sotnichenko

Nguyễn Ki Mi 

Nguyễn Phương Bảo Anh 

Thein Lê Quân

Kim Sumin

Phan Tuấn Minh 

Sofia Paolini

Lee Yeonju

Kim Ji Yoo

Phan Tuấn Kiệt 

Phan Bảo Linh 

Mehmet Park

Sami Ali

Yun Seoyoung

Saad Ameer 

Park Soyul

Lê Thanh Phú  

Sophia Lệ Anh Gressick

 

Dux Award 

Đào Thùy Vân 

Kim Sumin

Phan Tuấn Minh 

Lee Yeonju

Kim Ji Yoo

Phan Tuấn Kiệt 

Mehmet Park

Yun Seoyoung

Saad Ameer 

Sophia Lệ Anh Gressick

 

Primary Department Awardees

 

Outstanding Attitude and Behavior

 

Emir Rejepov

Amina Dashdamirova

Motoatsu Ogawara

Vrindha Nethaji

Yihyun Jeoung

Ngoc An Quan Bui

Phương Anh Nguyễn

Sara Mitani

Seunghyun Yun

Yijun Jeoung

 

Outstanding Academic Performance 

Advika Dattatray Ubale

Advika Ravikumar Salimath

Emir Rejepov

Ji An Ahn

Lee Han Yun

Sophie Legramandi (Vũ Lam Hạ) 

Spruha Balaji Kokate

Woo Joon Yang

Zagir Khisamov

Kim Roha

Akmyrat Yazgulyyev

Anh Minh Nguyễn

Bảo Trân Nguyễn

Quang Vinh Phạm

Thủy Mai Chi Nguyễn

Đức Thiện Phan

Chee Lý Kiệt

Aydan Eusoff Bin Mohd Nazar

Karim Kinziabulatov

An Leah

Ngọc Khải Uy Bùi

Rimi Mitani

Anh Khoa Lê

Emma Linh Đan Gressick

Hoàng An Thy Nguyễn

Minh Hường Nguyễn

Thanh Mai Nguyễn

Ananya Shrikant Ajansondkar

Anushka Ravikumar Salimath

Sanaya Thengungal Simson

Haris Zeynalli

Saida Daniiarova

Ait Bah Maryam Trần

Bảo Vy Khương

Hùng Cường Nguyễn

Tuấn Phong Phạm

Amina Dashdamirova

Auni Sophea Binti Mohd Nazar

Hamad Ameer

Hoàng Khôi Nguyên Nguyễn

Motoatsu Ogawara

Jiwoo Shin

Zainab Khisamova

Yihyun Jeoung

Dinh Vinh Phan

Lan Phương Trương

Quốc Hải Phong Ngô

Thị Thái Tâm Phan

Amani Zhaslan

Jeevithaa Kumba Senthilkumar

Ngoc An Quan Bui

Phương Anh Nguyễn

Sara Mitani

Yun Seunghyun

Park Yeowon

Kang Youna

Jeoung Yijun

Anh Thư Nguyễn

Công Lộc Phạm

Nguyệt Phương Tú Phạm

Tuấn Minh Nguyễn


 

Exemplary Student

 

Emir Rejepov

Amina Dashdamirova

Motoatsu Ogawara

Yihyun Jeoung

Ngoc An Quan Bui

Phương Anh Nguyễn

Sara Mitani

Seunghyun Yun

Yijun Jeoung

 

Dux Award

 

Emir Rejepov

Yihyun Jeoung

Seunghyun Yun

 

Other articles