Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 37 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 0 608 - Email: info@horizon.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Học Phí

Hà Nội

Các khoản phí của năm học 2023-2024 Phương Tiện Vận Chuyển   Mẫu Giáo   Trường Tiểu Học Hệ Song Ngữ   Trường Tiểu Học Hệ Quốc Tế   Trường Trung Học Cơ Sơ Hệ Song Ngữ   Trường Trung Học Cơ Sơ Hệ Quốc Tế     Trường ...
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Học phí tiểu học Học phí THCS  ...